Środek ten obejmie dzieci urodzone 1 września 2021 r. lub później, które ukończą trzy lata przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Bezpłatna opieka dzienna obejmuje również wszystkie dzieci z rodzin w 1. i 2. przedziale dochodowym.

Rząd argumentuje, że "środek ten ma fundamentalne znaczenie", nie tylko dlatego, że "wzmacnia zintegrowany i zrównoważony rozwój dzieci", ale także dlatego, że "przyczynia się do zwiększenia dochodu rozporządzalnego rodzin z dziećmi, zwłaszcza młodszymi", a także "umożliwia lepszą równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym rodziców dzieci".