Przychody z podatku turystycznego wyniosły 164 tys. euro w 2022 r., pierwszym roku, w którym wszedł w życie, i 207 tys. euro w 2023 r., wyjaśnił ICNF, zapytany przez agencję Lusa.

Według ICNF, w ubiegłym roku rezerwat przyrody Berlengas w dystrykcie Leiria odwiedziło 77 586 osób, odnosząc się do "internetowej" rejestracji odwiedzających za pośrednictwem platformy "Berlengapass", która została wdrożona w tym samym roku.

"Berlengapass" to platforma internetowa(https://berlengaspass.icnf.pt/), która pozwala turystom zarezerwować wizytę i zapłacić odpowiedni koszt, który obejmuje opłatę za wizytę.

Według ICNF, równowaga między tymi dwoma środkami (podatek turystyczny i "Berlengapass") "jest pozytywna", ponieważ "pozwala na policzenie liczby użytkowników i kontrolowanie ich nośności".

W związku z tym, wyjaśnił ICNF, "korzyści środowiskowe powstają w tym sensie, że poprzez zmniejszenie presji człowieka, degradacja siedlisk zostaje zatrzymana".

Dochód z podatku turystycznego, zgodnie z prawem, musi być "najlepiej przeznaczony na promocję środków waloryzacji", które są przewidziane w planie współzarządzania i muszą być koordynowane między różnymi podmiotami zaangażowanymi w to zarządzanie.

Plan współzarządzania rezerwatem został zatwierdzony w grudniu 2023 r., wyjaśnił ICNF.

Plan przewiduje inwestycję w wysokości 200 tysięcy euro w celu poprawy warunków zwiedzania, a mianowicie w poprawę tras, monitorowanie i badania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa klifów Carreiro do Mosteiro i plaży.

ICNF jest "na końcowym etapie przygotowywania protokołu, który ma zostać podpisany z Radą Miejską Peniche", w celu przeznaczenia "przewidywalnie około 60% dochodów z opłat" na wdrożenie środków naprawczych przewidzianych w planie współzarządzania".

Pozostałe przychody, ponoszone przez ICNF, zostaną przeznaczone na prace sanitarne, gospodarkę odpadami i zaopatrzenie w wodę do użytku publicznego, wdrażanie alternatywnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych dostaw energii elektrycznej oraz ulepszenia istniejącej infrastruktury na molo Carreiro do Mosteiro, uważane za projekty priorytetowe.

W 2022 r. odwiedzający wyspę Berlengas zaczęli płacić podatek turystyczny w wysokości trzech euro dziennie, z czego połowa jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dla osób powyżej 65 roku życia.

Wyspa Berlenga ma dzienny limit 550 odwiedzających jednocześnie, ustanowiony rozporządzeniem, w celu zminimalizowania wpływu turystyki na gatunki i wrażliwe siedliska przyrodnicze, biorąc pod uwagę niewielki rozmiar lądowy archipelagu.

Archipelag został sklasyfikowany w 2011 r. jako Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), posiada status rezerwatu przyrody od 1981 r., jest obszarem Natura 2000 od 1997 r., a w 1999 r. został sklasyfikowany jako strefa specjalnej ochrony dzikich ptaków.