„Feriți-vă de e-mailurile frauduloase, verificați întotdeauna adresa expeditorului”, recomandă autoritățile fiscale.

AT dezvăluie, de asemenea, că „trimite întotdeauna de la domeniul @at .gov.pt”, astfel încât e-mailurile de la alți expeditori nu sunt legate de acea entitate.