Enligt kontraktet mellan Alstom-gruppen och Metro do Porto, som är värt 4,5 miljoner euro, kommer de fordonsbaserade ATP-signaleringssystemen (Automatic Train Protection) att levereras till 18 nya tåg som kommer att läggas till den redan existerande flottan.

Systemet, som bygger på CityFlo-teknik, omfattar enligt Alstom i ett uttalande "fyrar" som placeras längs spåret och som skickar information till tågen för att möjliggöra kontinuerlig hastighetsövervakning.

Dessutom möjliggör det halvautomatisk körning genom att alla indikationer centraliseras i förarhytten.

"Alstom har åtagit sig att bidra till utvecklingen av det portugisiska järnvägssystemet genom att föreslå system och lösningar som ger mervärde i form av funktionalitet och säkerhet, både för operatörer och användare. Genom att leverera CityFlo-systemet till Metro do Porto förbättrar vi moderniseringen och säkerheten på linjen och tågen, samtidigt som vi underlättar övergången till en mer hållbar rörlighet", säger David Torres, verkställande direktör för Alstom Portugal.

Enligt företaget, som utvecklar och marknadsför hållbara mobilitetslösningar, kommer det första tåget som är utrustat med detta ATP-system från Alstom att sättas i trafik under testfasen i slutet av 2022.

Alstom har funnits i Portugal i över 30 år och för närvarande har två av tre tåg i trafik i landet tillverkats av Alstom eller med Alstom-teknik, inklusive höghastighetståg, regionaltåg, tunnelbana och spårvagnar.