duor, 28 ođđj 2021
PUB

Terms & Conditions

Dessa villkor och bestämmelser för användningen av Anglopress Edições e Publicidade Lda's hemsida, som finns på https://www.theportugalnews.com/ . 

Genom att använda den här webbplatsen antar vi att du accepterar dessa villkor. Använd inte www.theportugalnews.com om du inte accepterar alla villkor som anges på den här sidan. 

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicyn och meddelande om ansvarsfriskrivning samt alla avtal: Med "kund", "du" och "din" avses dig, personen loggar in på den här webbplatsen och följer företagets villkor. "Företaget", "själva", "vi", "våra" och "oss", avser vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss" avser både kunden och oss själva. Alla villkor avser det erbjudande, godtagande och beaktande av betalning som är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt bistånd till kunden på det lämpligaste sättet för att uppfylla kundens behov när det gäller tillhandahållandet av företagets angivna tjänster, i enlighet med gällande nederländsk lagstiftning. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, kapitalisation och/eller han eller hon anses vara utbytbar och därmed avse samma begrepp.

Cookies 

Vi använder cookies. Genom att besöka www.theportugalnews.com gick du med på att använda cookies i enlighet med Anglopress Edições e Publicidade Lda's sekretesspolicy. 

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användarens information för varje besök. Cookies används på vår webbplats för att göra vissa områden mer funktionella för att göra det enklare för människor som besöker vår webbplats. Vissa av våra filialer/reklampartner kan också använda cookies. 

Licens 

Om inget annat anges äger Anglopress Edições e Publicidade Lda och/eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på www.theportugalnews.com Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan få tillgång till detta från www.theportugalnews.com för eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor. 

Du får inte: 

Publicera om material från www.theportugalnews.com

Sälja-, hyra ut- eller åter licensiera material från www.theportugalnews.com

Återskapa, duplicera eller kopiera material från www.theportugalnews.com

Distribuera om innehåll från www.theportugalnews.com 

Detta avtal skall börja gälla den dag då detta avtal träder i kraft. Våra villkor skapades med hjälp av Terms and Conditions Generator och Privacy Policy Generator. 

Delar av denna webbplats ger användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information på vissa delar av webbplatsen.Kommentarer återspeglar inte synpunkterna eller åsikterna hos Anglopress Edições e Publicidade Lda, dess agenter och/eller dotterbolag.Kommentarer återspeglar synpunkterna och åsikterna hos den person som har lämnat sina synpunkter och åsikter.Anglopress Edições e Publicidade Lda ska, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, inte vara ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, någon skada eller några kostnader som orsakats och/eller åsamkats till följd av användning av och/eller publicering av och/eller framträdande av kommentarer på denna webbplats. 

Anglopress Edições e Publicidade Lda förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller som bryter mot dessa villkor. 

Ni garanterar och representerar att 

Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och att ha alla nödvändiga licenser och medgivanden för att göra detta.

Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell äganderätt, inklusive upphovsrätt, patent eller varumärken som tillhör någon tredje part, utan begränsningar.

Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som utgör en kränkning av privatlivet

Kommentarerna kommer inte att användas för att uppmuntra eller främja affärsverksamhet eller anpassade eller befintliga kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet. 

Du beviljar härmed Anglopress Edições e Publicidade Lda en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och ge andra tillstånd att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller medier. 

Hyperlänkning till vårt innehåll 

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt förhandsgodkännande:

Myndigheter.

Sökmotorer.

Nyhetsorganisationer

Katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till andra företag i förteckningen.

Systemomfattande ackrediterade företag utom ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer som inte får hyperlänka till vår webbplats. 

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen under förutsättning att länken: a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den sammanlänkande parten och dess produkter och/eller tjänster, c) passar inom ramen för den sammanlänkande partens plats. 

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer: 

allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag,

dot.com-communityplatser;

Sammanslutningar eller andra sammanslutningar som företräder välgörenhetsorganisationer.

Katalogdistributörer online.

Internetportaler.

Redovisnings-, juridik- och konsultföretag.

Utbildningsinstitut och branschorganisationer. 

Vi kommer att godkänna dessa organisationers förfrågningar om länkar om vi beslutar att: a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamma ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag, b) organisationen inte har några negativa register hos oss, c) Fördelen för oss med hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Anglopress Edições e Publicidade Lda. och d) länken står i samband med allmän resursinformation. 

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida om länken: a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den sammanlänkande parten och dess produkter eller tjänster, c) passar inom ramen för den sammanlänkande partens plats. 

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och vill länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Anglopress Edições e Publicidade Lda. Inkludera ditt namn, ditt organisations namn, kontaktinformation och din webbplats URL, en lista över alla URL:er som du tänker länka till vår webbplats och en lista över URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta i 2-3 veckor på svar. 

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats enligt följande: 

Med användning av företagsnamnet. eller

Med användning av den enhetliga resurslokaliserare som ska kopplas till. eller

Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till detta verkar det rimligt med tanke på sammanhanget och formatet för innehållet på den sammanlänkande partens webbplats. 

Ingen användning av logotypen för Anglopress Edições e Publicidade Lda eller andra teckningar tillåts för att länka om ett licensavtal för varumärken som saknas. 

iFrames 

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats. 

Innehållsansvar 

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på webbplatsen. Du går med på att skydda och försvara oss mot alla påståenden som dyker upp på din webbplats. Inga länkar får förekomma på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscen eller brottslig, eller som på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter. 

Din sekretess 

Läs sekretesspolicy 

Förbehåll för rättigheter 

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller särskilda länkar till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor, och sammanlänkande politik. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkande villkor. 

Borttagning av länkar från vår webbplats 

Om du hittar någon länk på vår webbplats som av någon anledning är stötande kan du kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga begäran om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att göra det eller att svara er direkt. 

Vi ser inte till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt. Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning 

I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lagstiftning utesluter vi alla framställningar, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Inget i ansvarsfriheten kommer att 

begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada,

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt förvrängande,

begränsa våra eller era skyldigheter på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, eller

utesluta någon av våra eller era skyldigheter som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot skadeståndsansvar som fastställs i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning a) omfattas av föregående punkt, och b) reglerar alla skulder som uppkommer under ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer genom avtal, skadeståndsansvar och åsidosättande av lagstadgad skyldighet. 

Så länge som webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt kommer vi inte att vara ansvariga för någon form av förlust eller skada.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Varje fredag med rubrikerna och huvudartiklarna från nästa dags upplaga.

Sign up now for a chance to win €100 of Amazon vouchers!

Villkoren apply