António Costa sade att regeringen redan hade beslutat att "avsevärt förstärka" kontrollen av de portugisiska gränserna och påpekade att mer än 600 000 passagerare hade kontrollerats sedan den 1 december och att böter hade ålagts 1 400 passagerare och 38 flygbolag på grund av bristande testning.

Passagerare som reser till Portugal måste, förutom det digitala Covid-certifikatet, uppvisa ett negativt SARS-CoV-2-test.

Mellan den 1 och 19 december inspekterade PSP och SEF 652 833 passagerare och 6 249 flygningar, vilket resulterade i 1 434 administrativa överträdelser.

Av de 1 434 överträdelserna togs 845 upp av PSP, som kontrollerar passagerare från flygningar med ursprung i Schengenområdet, och 589 av SEF, som övervakar resenärer från länder utanför Schengenområdet (utanför Europa).