"En av de största utmaningarna är att om tio eller tjugo år, ha kapacitet på campuset och den kritiska massan på de tre universiteten för att locka till sig studenter från hela världen", sade minister Manuel Heitor.

Enligt ministern för vetenskap, teknik och högre utbildning "behöver Portugal och portugiserna högre utbildningsinstitutioner och universitet för att locka till sig studenter från hela världen".

Det södra campuset kommer att göra det möjligt att lansera nya examina, magister- och doktorsexamina, vilket gör det möjligt för studenterna att tillbringa perioder vid var och en av de tre institutionerna, med boende i universitetsbostäder.

Skapandet av centra för tillämpad forskning och innovation för hållbarhet och samarbetsagendor med de viktigaste sociala och ekonomiska partnerna i regionen, är andra projekt i detta konsortium.

Manuel Heitor framhöll att landet aldrig har haft "så många studenter inom den högre utbildningen som under de senaste åren".

Men "för att bredda utbildningsbasen måste [South Campus] få fler studenter från utlandet, eftersom vi har en särskilt specifik demografisk kontext i Portugal och Alentejo", betonade han.