I ett uttalande säger de också att samma vaccinationsmetod bibehålls för personer som är 30 år eller äldre och som vaccinerades med Janssen-vaccinet för 90 dagar sedan eller mer, utan att det behövs någon form av tidsbeställning eller föregående kontakt.

Modaliteten med öppet hus är också tillgänglig med ett digitalt lösenord för prioriterade vaccinationsgrupper, såsom domare och medlemmar av rättsväsendet, studerande på hälsokurser (med en deklaration från högskolan) och medborgare från vallokaler för parlamentsvalet den 30 och deras assistenter.

Prioriterade grupper, enligt uttalandet, är också yrkesverksamma inom PSP, GNR, rättspolisen och utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF), samt universitetsvärlden (undervisnings- och stödstruktur) och personer med komorbiditet, som är berättigade till denna vaccinationsfas, med ett läkarutlåtande.

Hälsovårdsministeriets delade tjänster påminner om, att för att kunna utnyttja det digitala biljettsystemet i öppet hus-läget måste användarna begära en biljett den dag de vill bli vaccinerade. På portalen Covid-19 ska de fylla i ett formulär. Vid vaccinationscentralen måste användarna visa upp ett bevis på sitt yrke.