Ministerrådet meddelade den 3 februari i ett uttalande att de som reser in i Portugal inte längre behöver uppvisa ett negativt testresultat. Det gäller dem som kan uppvisa ett digitalt Covid-19-certifikat från EU i någon av dess former eller ett annat erkänt vaccinationsbevis.

Sedan den 1 december 2021 måste alla passagerare som anländer till Portugal med flyg uppvisa ett vaccinationsbevis, ett negativt test eller ett tillfrisknandebevis när de kommer in i landet.

Upphävandet av kravet på negativt test, som även gäller vid landgränserna för medborgare som kommer från länder som anses vara i riskzonen röd eller mörkröd, ingår i den resolution om ändring av de åtgärder som är tillämpliga i samband med Covid-19-pandemin, som regeringen har godkänt.

Enligt ministerrådet införs genom resolutionen "justeringar avseende det vaccinationsbevis som ska uppvisas för tillträde till vissa platser, i enlighet med de ändringar som införts i lagdekretet om det digitala certifikatet Covid-19", där de snabba antigentesterna nu har en giltighet på 24 timmar.

"Dessa justeringar gäller tillträde till turist- eller lokala inkvarteringsanläggningar, restauranger eller liknande anläggningar, spelanläggningar, kasinon, bingo eller liknande, evenemang, tillträde till gym och fitnesscenter", heter det i uttalandet.

Tillträde till dessa platser är beroende av att ett digitalt certifikat uppvisas i form av ett negativt test eller ett fullständigt vaccinationsschema.

När det gäller vaccinering, kommer det digitala certifikatet Covid-19 nu att intyga att den primära vaccinationsserien har slutförts för mer än 14 dagar sedan och för mindre än 270 dagar efter den senaste dosen, med ett vaccin, eller boosterdosen.