I ett uttalande meddelade ministerrådet att lagdekretet om det digitala certifikatet Covid-19 nu kräver att snabba antigentester ska utföras inom 24 timmar, i stället för som nu 48 timmar.

Testintyget kommer nu att intyga att innehavaren har genomgått "ett molekylärt test med nukleinsyraamplifiering (NAT) under de senaste 72 timmarna, med negativt resultat" eller "ett snabbt antigentest under de senaste 24 timmarna, med negativt resultat", enligt uttalandet från ministerrådet.

När det gäller vaccinering kommer det digitala certifikatet Covid-19 nu att intyga att den primära vaccinationsserien har slutförts för mer än 14 dagar sedan och mindre än 270 dagar efter den senaste dosen, med ett vaccin, eller boosterdosen.

Enligt regeringen bibehålls reglerna för tillfrisknandebevis.