Enligt BdP är resultatet mer positivt jämfört med 2020, det år då Covid-19-pandemin startade, och visar en ökning med 28,2 %, eftersom de ackumulerade intäkterna från turismverksamheten, som motsvarar turistexporten och är resultatet av utländska turisters utgifter i Portugal, år 2020 hade nått 7 716,44 miljoner euro.

När det gäller turismimport, som är resultatet av portugisiska turisters utgifter utomlands, uppgick denna indikator till 3 574,24 miljoner euro under förra året, ett värde som är 30,2 % lägre än det som registrerades 2019, då turismimporten uppgick till 5 124,00 miljoner euro. Jämfört med 2020, då importen uppgick till 2 743,23 miljoner euro, är trenden dock stigande, efter en ökning med 30,3 %.

BdP understryker att ökningen av överskottet inom resor och turism bidrog till att överskottet i tjänstebalansen ökade jämfört med 2020 och framhåller att förra året var "inhemska turister i Frankrike, Storbritannien och Spanien fortsatt ansvariga för de största turistintäkterna i Portugal".

När det gäller enbart december månad visar uppgifter från BdP att det skedde en återhämtning av turistintäkterna jämfört med 2020, eftersom värdet på 874,39 miljoner euro beräknat för december 2021 är 68,9 % högre än de 517,56 miljoner euro som registrerades i december 2020, även om det fortfarande är en nedgång på 17,7 % jämfört med december 2019, då turistintäkterna uppgick till 1 060,71 miljoner euro.

BdP:s uppgifter visar också att den nya Ómicron-varianten kan ha skadat de portugisiska turistintäkterna under den sista månaden av 2021, eftersom det skedde en minskning med cirka 2,0 % jämfört med de 892,12 miljoner euro som hade fastställts i november förra året.