Enligt DGS veckovisa epidemiologiska bulletin sjönk antalet bekräftade fall av infektion med 5 169 jämfört med föregående vecka, men antalet dödsfall ökade med åtta i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på Portugals fastland på grund av Covid-19 började DGS publicera uppgifter om sjukhusvistelser för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar.

Baserat på detta kriterium visar bulletinen att i måndags var 1 180 personer inlagda på sjukhus, 16 fler än samma dag föregående vecka, varav 61 patienter låg på intensivvårdsavdelningar, minus tre.

Enligt uppgifter från DGS låg sju-dagarsincidensen i måndags på 681 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en minskning med 7 % jämfört med föregående vecka, medan överförbarhetsindexet (Rt) för coronaviruset SARS-CoV-2 låg kvar på 0,97.

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo totalt 26 739 fall mellan den 22 och 28 mars, 2 901 färre än under föregående period, och 52 dödsfall, plus sex.

Den centrala regionen stod för 13 109 fall (minus 1 941) och 32 dödsfall (minus nio) och den norra regionen för 13 899 fall av infektion, 551 fler än föregående vecka, och 31 dödsfall (plus fem).

I Alentejo fanns det 4 641 positiva fall (minus 594) och sju dödsfall (minus fyra) och i Algarve fanns det 4 621 infektioner av SARS-CoV-2 (minus 196) och 14 dödsfall (plus åtta).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 2 363 nya infektioner mellan den 22 och 28 mars (plus 140) och ett dödsfall (minus två), medan Madeira noterade 4 739 fall under dessa sju dagar (minus 228) och 11 dödsfall (plus fyra).

Enligt DGS var åldersgruppen mellan 40 och 49 år den som hade flest fall inom sju dagar (11 878), följt av personer mellan 30 och 39 år (9 671), medan de äldre med mer än 80 år var den grupp som hade minst antal infektioner (4 473).

Av de totala inskrivningarna var 532 äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år (247) och 60-69 år (169).

I rapporten nämns också att under dessa sju dagar avled 119 äldre personer över 80 år, 19 personer mellan 70 och 79 år, sex mellan 60 och 69 år, tre mellan 50 och 59 år och en mellan 40 och 49 år.