Enligt ett pressmeddelande från GNR kommer operationen att pågå till den 10 april och genomförs som en del av den årliga planeringen av RoadPol, som är en organisation som skapats av trafikpoliserna i Europa, med målet att förbättra trafiksäkerheten och brottsbekämpningen på vägarna.

I slutet av 2021 blev GNR medlem i RoadPol och ingår därmed i dess operativa planering.

I strategin för 2020-2022 fastställde RoadPol fyra åtgärdsområden inom ramen för trafiksäkerhet, nämligen vägar, fordon, användare och hastighet.

Som en del av insatsen "RoadPol - Seatbelt", som inleds på måndag, kommer GNR att genomföra inspektioner "i syfte att skapa en säkrare vägmiljö genom att samtidigt ingripa mot de viktigaste orsakerna till olyckor och på så sätt försöka påverka förarna positivt och få dem att anta beteenden som gynnar en säker körning framför riskfyllda beteenden, som till exempel användning av säkerhetsbälte och CRS".

Under 2021 registrerade GNR totalt 69 186 olyckor med 22 655 dödsoffer.

Förra året registrerade GNR 20 159 överträdelser som gällde bristande användning av säkerhetsbälten och CRS.