"Enligt analysen av de olika indikatorerna har Covid-19-epidemin fortfarande en mycket hög överförbarhet, även om den har minskat något", säger generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Enligt rapporten var den kumulativa incidensen efter sju dagar 602 fall per 100 000 invånare i Portugal, "vilket understryker den ökande trenden på Azorerna, medan de andra regionerna uppvisar en minskande trend".

I måndags låg den specifika dödligheten enligt Covid-19 på 28,6 dödsfall inom 14 dagar per en miljon invånare, vilket motsvarar en ökning med 2 % jämfört med föregående period.

Detta värde fortsätter att ligga över den tröskel på 20 dödsfall inom 14 dagar per en miljon invånare som fastställts av Europeiska centrumet för sjukdomsbekämpning (ECDC) och som utgör en av de referenser som regeringen fastställt för att landet ska kunna övergå till en nivå utan restriktioner.

"Dödligheten av alla orsaker ligger inom de förväntade värdena för årstiden, vilket tyder på en minskad inverkan av pandemin på dödligheten", heter det också i rapporten.