Detta är en följd av påståenden om att omkring 70 procent av de kommuner som tillhandahåller skolmåltider inte har kvalificerad personal som kan övervaka de tjänster som avtalats.

Portugals kostråd har uppmanat till mer övervakning av skolmåltiderna och öppnat en debatt om frågan om brist på kvalificerad övervakning.