Enligt DGS epidemiologiska veckobulletin fanns det 16 279 färre fall av infektion jämfört med föregående vecka, med en minskning av 10 dödsfall i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på Portugals fastland på grund av Covid-19 började DGS att publicera uppgifter om sjukhusvistelser för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar.

Baserat på detta kriterium visar bulletinen att i måndags var 1 140 personer inlagda på sjukhus, 73 färre än samma dag föregående vecka, med 57 patienter på intensivvårdsavdelningar, minus 15.

Enligt DGS-bulletinen låg sju-dagarsincidensen i måndags på 475 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en minskning med 25 % jämfört med föregående vecka, och coronavirusets överförbarhetsindex (Rt) ökade något från 0,88 till 0,89.

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo 21 144 fall mellan den 5 och 11 juli, 7 850 färre än under föregående period, och 49 dödsfall, åtta färre.

Den centrala regionen stod för 7 183 fall (minus 2 010) och 16 dödsfall (minus ett) och den norra regionen för 11 236 fall av infektion (minus 4 168) och 22 dödsfall (plus tre).

I Alentejo registrerades 2 283 positiva fall (615 färre) och åtta dödsfall (tre färre) och i Algarve fanns det 3 447 infektioner med SARS-CoV-2 (1 016 färre) och 12 dödsfall (en färre).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 2 099 nya infektioner mellan den 5 och 11 juli (minus 146) och två dödsfall (minus ett), medan Madeira noterade 1 514 fall under dessa sju dagar (minus 474) och 10 dödsfall (minus fem), enligt uppgifter från DGS.

Enligt rapporten var åldersgruppen 40-49 år den som hade flest fall under sju dagar (8 132), följt av personer mellan 50-59 år (7 803), medan barn upp till 9 år var den grupp som hade minst antal infektioner (2 326) under veckan.

Av de totala inskrivningarna var 460 äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år (277) och 60-69 år (145).