Den klimatrapport från juli som släpptes av Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) klassificeras juli månad 2022 i Portugal som extremt varm när det gäller lufttemperatur och mycket torr när det gäller nederbörd.

Under en "exceptionell" månad överskreds de absoluta extremvärdena för högsta temperatur i 28 stationer och lägsta temperatur i 21 stationer.

"Mellan den 7 och 14 juli registrerades 98 nya rekord för högsta temperatur, med det högsta antalet absoluta rekord den 14 juli och månadsrekord den 13 juli", säger IPMA.

Förra månaden var medelvärdet för den genomsnittliga lufttemperaturen 25,14ºC (grader Celsius), vilket är nästan tre grader (2,97ºC) över normalvärdet.

Den genomsnittliga maximala lufttemperaturen, med mer än 33ºC (33,16 °C), var den näst högsta sedan 1931 (så länge det finns register), endast överträffad av juli månad 2020). Det var 4,44 ºC högre än normalt.

I dokumentet påpekar IPMA att de fyra högsta värdena för den genomsnittliga maximala temperaturen i juli inträffade efter 2000.

Den genomsnittliga minimitemperaturen (17,13 °C) var också nästan två grader över det normala och var den fjärde högsta sedan 1931.