"Skatteverket är medvetet om att vissa skattebetalare får e-postmeddelanden som påstås komma från skatteverket, med en bilaga där de påstås gå vidare med att reglera sin skattesituation", står det i varningen som publicerats på finansportalen.

Ett exempel på den del av meddelandet som skattebetalaren "konfronteras med" kan vara "sändning av deklaration och skatteutförande för indrivning av skatteskulder" och där det rekommenderas att gå vidare med skatteregleringen genom att följa en länk som tillhandahålls och som, varnar skattemyndigheterna, är bedräglig.

"Dessa meddelanden är falska och bör ignoreras. Syftet är att övertyga mottagaren om att ladda ner skadlig programvara", varnar AT och betonar att skattebetalaren "under inga omständigheter" bör "genomföra denna operation".

Skatteverket rekommenderar att man läser informationsbladet om datasäkerhet som finns på finansportalen.