"Brottsligheten år 2022 jämfört med 2019 ger oss förtroende i denna riktning. Trots en liten ökning av den allmänna brottsligheten med 1,3 procent minskade våldsbrott och allvarliga brott med 5,3 procent", förklarade José Luís Carneiro under den specialiserade bedömningen av förslaget till statsbudget för 2023(OE2023).

I sitt inledningsanförande hävdade ministern att detta budgetförslag syftar till att stödja "Portugals avsikt att fortsätta att vara ett av de säkraste länderna i världen, trots den krävande och osäkra externa kontext" som vi upplever.

I detta avseende noterade tjänstemannen att budgeten för den interna administrationen för 2023 jämfört med 2022 "ökar med 220 miljoner euro, till ett totalt belopp på 2 601 miljoner euro".