Uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat visar att producentpriserna inom industrin i september i år ökade med 41,9 procent inom den gemensamma valutan och med 41,4 procent i de 27 medlemsstaterna.

Enligt Eurostat är detta en ny rekordnivå i den statistiska serien, som inleddes i januari 2015.

I kedjevariationen var tillväxten i september jämfört med augusti i år mer återhållsam, 1,6 % i euroområdet och 1,5 % i EU.

På årsbasis, i euroområdet, berodde den kraftiga ökningen av industriproduktionspriserna i huvudsak på energisektorn, som vägde 108,2 %, följt av insatsvaror (19 %), icke-varaktiga konsumtionsvaror (15 ,2 %), varaktiga konsumtionsvaror (9,8 %) och kapitalvaror (7,6 %).

I EU fanns det en liknande trend, där energi stod för 105,3 % av dessa industriella producentpriser, följt av insatsvaror (19,1 %), icke-varaktiga konsumtionsvaror (16,5 %), varaktiga konsumtionsvaror (10,1 %) och kapitalvaror (7,9 %).

Sett till medlemsstaterna ökade priserna på årsbasis i alla länder, med tonvikt på Bulgarien (+78,2 %), Ungern (+67,5 %) och Rumänien (+62,9 %). I Portugal var ökningen 18,3 %.