När du tankar diesel betalar du 6,5 cent mindre per liter. Om du använder bensin betalar du 3,5 cent mindre per liter, säger en marknadskälla till ECO.

Detta innebär att du kommer att betala 1,814 euro per liter enkel diesel och 1,788 euro per liter enkel bensin 95, med hänsyn till de genomsnittliga värden som praktiseras vid pumparna denna måndag och som offentliggjorts av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).

De slutliga konsumentpriserna kan variera från bensinstation till bensinstation. De kan fortfarande justeras för att ta hänsyn till stängningen av Brentpriset och valutamarknadens beteende.