Regeringen är oroad över den ökande användningen av lustgas bland ungdomar och förbudet kommer att göra det olagligt att köpa, sälja eller äga lustgas. Förbudet kommer inte att omfatta användning av gasen för medicinska ändamål eller inom livsmedelsindustrin. Enligt TeamAlert har skrattgas spelat en roll i 1 800 olyckor i Nederländerna under de senaste tre åren.