Dessa siffror har avslöjats av institutet för bevarande av natur och skog (ICNF).

År 2022 ökade stödet till djurens välbefinnande till 12 miljoner euro, medan det år 2021 var cirka åtta miljoner euro, vilket möjliggjorde skapandet av 47 nya samlingar. centra, samt modernisering och utbyggnad av 24 befintliga anläggningar.

Bara förra året registrerades cirka 800 000 husdjur i informationssystemet för sällskapsdjur (SIAC), och antalet steriliseringar under det senaste året har ökat med 64,12 %, för 28 990 djur.

I den information som skickades ut anges att de 800 000 sällskapsdjur som registrerats i SIAC "är en av de tydligaste indikatorerna på behovet av social och lagstiftningsmässig utveckling när det gäller djurens välbefinnande, för att förstärka svaret på de problem som fortfarande finns på detta område".