PAN-förslaget godkändes med rösterna mot Chega, PSD:s nedlagda röster och positiva röster från de övriga bänkarna.

"Under år 2023, i syfte att säkerställa jämlikhet för transpersoner, medborgare som är bosatta utomlands, när det gäller tillgång till och snabbhet i samband med begäran om registrering för att ändra kön och förnamn, genomför regeringen de åtgärder som krävs för att säkerställa standardisering av förfarandena vid posterna i det konsulära nätverket", står det i PAN-förslaget.

Enligt åtgärden kommer detta att ske, nämligen när det gäller ifyllandet av ansökan och erkännandet av underskriften, "så att medborgarna självständigt kan skicka ansökan till de centrala tjänsterna vid institutet för register och notarier".