Från och med juli nästa år kommer regeringen att införa "en koldioxidskatt för flygresor med flygplan med en maximal kapacitet på upp till 19 platser", som kommer att tas ut "på alla kommersiella och icke-kommersiella flygningar som avgår från flygplatser och flygfält på portugisiskt territorium".

"Avgiften tas ut och regleras av flygplansägare eller flygplansoperatörer eller flygbolag som utför flygningarna respektive marknadsför flygningarna", och avgiften går till miljöfonden.