Arkeologerna hittade också ben av björnar och stora katter som troligen användes i arenans jaktlekar, enligt en rapport från BBC.