Företaget säger i ett uttalande att det har passerat gränsen på 100 000 installationer i familjehem på den iberiska halvön.

Företaget säger också att EDP med installationen av mer än 700 000 solpaneler ger ett "starkt bidrag" till energioberoende, eftersom dessa "gjorde det möjligt att undvika" utsläpp av cirka 40 000 ton koldioxid.