Under de tolv månader som avslutades i september 2022 såldes hus i Portugal för en median av 1 446 euro per kvadratmeter.

Mellan oktober 2021 och september 2022 var medianvärdet för familjehus som såldes i Portugal av köpare med skatterättslig hemvist utomlands 2 250 euro per kvadratmeter, enligt uppgifter från INE .

När det gäller transaktioner av köpare med skatterättslig hemvist i Portugal kostade kvadratmetern 1 415 euro. Hus som köps av personer som inte är bosatta i landet är 835 euro (+50 %) dyrare än hus som köps av personer som är bosatta i landet.

Vid en analys per stad är det i Lissabon som den "största skillnaden" kan ses mellan medianpriset för transaktioner gjorda av utländska och inhemska invånare: utlänningar betalade 5 294 euro/m2 och inhemska invånare 3 643 euro/m2.