Marken, som omfattar cirka 4 000 kvadratmeter, är belägen intill Penhas idrottsanläggning, på Avenida Cidade de Hayward, och kommer att auktioneras ut på offentlig auktion med ett baspris på 4 225 000 euro, säger kommunen i ett uttalande.

Intresserade parter kan få tillgång till "de delar som instruerar förfarandet" genom "samråd på avdelningen för administrativ och patrimonial förvaltning/arv- och kadastertjänst, i Paços do Concelho-byggnaden, eller på Loja do Munícipe, som ligger i Loja do Cidadão do Faro Municipal Market", från måndag till fredag, mellan 09:00 och 17:00.

Samma källa specificerade att "skriftliga förslag" måste skickas "fram till kl. 16.00 den 20 mars, genom rekommenderat brev och med mottagningsbevis, i ett ogenomskinligt och slutet kuvert, adresserat till ordföranden för kommissionen för offentliga auktioner, till den adress som anges i enlighet med de delar av förfarandet".

Fram till den 27 februari kl. 16.00 kan berörda parter också lämna in "begäran om förtydligande", som den offentliga auktionskommissionen måste svara på senast den 9 mars, klargjorde kommunen också.

"Den offentliga auktionen kommer att äga rum den 24 mars kl. 10.00 i den stora salen i stadshuset i Faro".