Enligt INE-rapporten var den genomsnittliga lönen inom jordbruk, djurproduktion, jakt, skogsbruk och fiske 933 euro i slutet av 2022, vilket är den lägsta lönen bland de olika typerna av verksamhet.

I andra änden av skalan fanns jobb inom verksamheter inom el, gas, ånga, varmt och kallt vatten samt kalluft, där var den genomsnittliga lönen 3 521 euro, nästan fyra gånger högre.

INE-rapporten framhåller också att i december 2022, jämfört med samma månad 2021, observerades de minsta ökningarna av genomsnittslönerna inom offentlig förvaltning och försvar samt inom jordbruk, djurproduktion, jakt, skogsbruk och fiske.

Största ökningen skedde inom hotell- och restaurangverksamhet och liknande verksamhet samt information och kommunikation. Trots detta minskade den reala genomsnittslönen inom alla ekonomiska verksamheter, främst inom offentlig förvaltning, vars minskning uppgick till 8,8 %.

En annan möjlig analysvinkel är att företag med 1-4 anställda under den sista månaden av 2022 hade en genomsnittlig månadslön på 1 027 euro, medan företag med 250-499 anställda i genomsnitt betalade 1 909 euro.


Relaterade artiklar: