Landet erkänner fortfarande inte samkönade äktenskap, men domstolens beslut om att sjukförsäkringen dras in efter att man upptäckt att ett par är homosexuella ses som det "första erkännandet av den rättsliga statusen för ett samkönat par" i Sydkorea.