SCIF/SEF:s ordförande Acácio Pereira sade till Lusa att strejken avbröts i dag, men att allt nu beror på vad som godkänns under de närmaste timmarna vid ett möte i ministerrådet, där inrättandet av den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), som kommer att ersätta utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten (SEF), står på dagordningen.

Enligt fackföreningsledaren, som i förväg varslade om strejk mellan den 6 och 10 april, vilket sammanfaller med påsken, har ett av problemen att göra med "övergångsdiplomet" för SEF-anställda till APMA och andra statliga organ.

SEF-inspektörernas strejk hotade att orsaka allvarliga störningar på flygplatserna under påsken.