Enligt uppgifter från Eurostat som idealista rapporterar visar att 56,4 procent av de unga portugiserna i åldern 25-34 år bodde hemma hos sina föräldrar år 2021, vilket är en ökning med 11,9 procentenheter (p.p.) på cirka tio år.

Om man tittar på situationen Europa är Portugal det andra landet i Europeiska unionen (EU) med den högsta andelen unga människor som bor med sina föräldrar 2021. På första plats ligger Grekland, där sex av tio ungdomar uppgav att de bodde med sin familj det året.

Portugal och Grekland får sällskap av Italien och Spanien, där 53,7 % respektive 46,0 % av ungdomarna i åldern 25-34 år bodde med sina föräldrar 2021, enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå. Dessa länder ligger långt över EU-genomsnittet (30,5 %).

I de övriga EU-länder som analyserats är verkligheten helt annorlunda. I Belgien bodde till exempel endast 21,4 % av ungdomarna hos sina föräldrar, medan det i Frankrike endast var 15,7 % av ungdomarna som bodde hos sina föräldrar. I norra Europa är ungdomarnas frigörelse större: i länder som Sverige, Finland och Danmark bor mer än 90 % av ungdomarna mellan 25 och 34 år inte med sin familj.

I EU som helhet ökade andelen ungdomar som bor med sina föräldrar med endast 0,4 procentenheter mellan dessa två perioder. I länder som Sverige och Tyskland minskade den med 0,3 procentenheter respektive 5,2 procentenheter.