Licenserna kommer att lagras via en app som kan nås även utan internetuppkoppling. Ett försök med det nya systemet kommer att genomföras i tre franska departement i slutet av 2023, med förhoppningar om att införa dem i hela landet före valet till Europaparlamentet 2024.