I ett tal till Lusa förklarade Henrique Soares, chef för neonatologitjänsten vid Centro Hospitalar Universitário do São João, att projektet Return to Home, som förutom sjukhuset involverar grupperna av hälsocentraler (ACES) Porto Oriental och Maia/Valongo och Alto Minho Local Health Unit (ULSAM), kommer att testa utskrivning av mödrar som redan har fått barn och i fall som "följer en serie definierade och identifierade kliniska parametrar".

Pilotprojektet "garanterar säkerheten" för mödrar och spädbarn genom att en neonatolog och en sjuksköterska från hälsoenheten "på samma sätt som på ett sjukhus" konsulterar mödrarna i hemmet upp till 72 timmar efter förlossningen.

Mammans och barnets säkerhet "är en prioritet och garanteras", eftersom projektet föreskriver ett specialiserat hembesök: "Upp till 72 timmar efter födseln kommer ett hembesök att genomföras, med samma parametrar och instrument som ett besök på ett sjukhus, och det finns en slags grön väg för mödrar eller barn som behöver återvända till sjukhuset", förklarade läkaren och ordföranden för Clinical and Health Council of ACES Porto Oriental, Miguel Ornelas, för Lusa.

"Förutom de fysiska förhållandena kommer teamet som åker till hemmet att uppmärksamma depressiva symtom, ökningen av mjölk, barnets sömnrytm och allt som innebär postpartumuppföljning av mamman och barnet", förklarade läkaren.

Målet, sade han, är att "skapa ett nytt normaltillstånd", där hemkomsten för mammor och spädbarn "går snabbare och är säkrare".

Den experimentella fasen av detta projekt kommer att pågå i tre månader.