"Efter att en ny analys av vattenkvaliteten genomförts på stränderna Falésia Alfamar och Falésia Açoteias, rapporterade den portugisiska miljöbyrån (APA) att resultaten av analyserna visar att de mikrobiologiska värdena ligger inom kvalitetsnormerna", avslöjade den nationella sjöfartsmyndigheten.

Detta ledde till att de "gröna flaggorna hissades igen" på dessa två badplatser, där bad hade varit förbjudet sedan i torsdags.