Bron kommer att erbjuda en ny korsning för fotgängare, cyklister, bilar och spårvagnar och förbinda stadsdelarna Veranda och De Esch.