Metan är en mycket mer potent växthusgas än koldioxid, och enligt International Energy Agency är koncentrationen av metan i atmosfären för närvarande cirka två och en halv gånger högre än de förindustriella nivåerna och ökar stadigt, där avfallsutsläpp och förbränning av fossila bränslen står för en betydande del.

Forskarna tror att om deras process blir kostnadseffektiv kan världens alla soptippar bli energikällor, vilket innebär att två hinder kan undanröjas i ett enda språng.