"Vi portugiser, vi regeringen, vi samhället behöver unga portugiser i Portugal så att vi alla kan få en bättre framtid", betonade ledaren för den verkställande makten i slutet av ministerrådets möte.

Montenegro framhöll godkännandet av "åtgärder inom fem huvudområden", som alla "syftar till att ge mer hopp till unga portugiser, hopp om att kunna bosätta sig i Portugal och kunna dra nytta av kvalifikationer som många av dem erhåller med stora ansträngningar och stora uppoffringar".

De godkända åtgärderna, när det gäller beskattning, bostäder samt hälsa och välbefinnande, riktade sig alla till yngre människor.

Ungdoms- och moderniseringsministern Margarida Balseiro Lopes, som ansvarade för detaljerna i de åtgärder som presenterades, betonade också att de "har en verklig inverkan på ungdomarnas liv".

Detta är en "första uppsättning beslut" om ungdomars liv, ett arbete som regeringen kommer att fortsätta med, försäkrade hon.