Data har visat att kol för första gången sedan 1960-talet stod för mindre än hälften av Indiens elförsörjning under de första tre månaderna 2024.


Indien har stigit till tredje plats i världens rankning av solenergiproduktion, endast efter Kina och USA. Men med nästan hälften av elen som kommer från kol är det fortfarande en bit kvar.