Barometern visar att mellan den 29 maj och den 4 juni var 45% av de tillfrågade nöjda med att regeringen hade valt Alcochete som värd för den nya flygplatsen, medan 30% var emot.

Ämnet skapade dock obeslutsamhet, eftersom 24,7% av de tillfrågade inte visste vad de skulle säga eller inte svarade på frågan.

Den nya bron över Tejo får också stöd och i denna fråga är procentandelen högre. På frågan om de tyckte att det var bra eller dåligt att bygga den nya bron svarade 52,3% att de höll med och 31,3% att de inte höll med. Det var 16,4% av de tillfrågade som inte visste vad de skulle säga eller inte ville svara.

I maj meddelade regeringen, ledd av Luís Montenegro, att den nya flygplatsen i Lissabonregionen kommer att byggas vid Campo de Tiro de Alcochete, enligt rekommendationen från den oberoende tekniska kommissionen (CTI). Den kommer att kallas Luís de Camões Airport.

Samtidigt meddelade regeringen att en ny bro kommer att byggas över den tredje Tejoövergången (TTT) i Lissabon, mellan Chelas och Barreiro, och bron kommer att vara både järnvägs- och vägbro.

Relaterad artikel: