Insamlingen är en del av ett treårigt projekt för att odla 1,5 miljoner inhemska träd från frö. Många av de arter som ingår har en unik genetik och härstammar från slutet av den senaste istiden

.

Credits: envato elements; Author: jason_storer;

Bland de träd som hittills samlats in finns asp och enbär, från överlevande fragment av gammal skog på Skye, Western Isles och Orkney, samt västkustens tempererade regnskog

.