Diploma, “PDSI — 'Palmer Kuraklık Şiddet Endeksi' ne göre Şubat ayında, önceki aylara göre kuraklık yoğunluğunun kötüleşmesi, şiddetli kuraklık sınıfındaki toprakların yaklaşık%29,3'ü ve aşırı kuru sınıfında%66,2'si ile” yazıyor.

Bu nedenle tüm bölge meteorolojik kuraklık içindedir, %95.5'i şiddetli veya aşırı kuraklık durumundadır.

Portekiz'deki “agrometeorolojik koşulların düzensizliği”, buna katkıda bulunarak, “birikmiş yağışların vurgulanmış açığı” ve hava sıcaklığının ortalama değerinin normalin üzerinde olduğunu vurguladı.

2021 yılı sonundan bu yana, “nehir havzalarının çoğunda depolama hacminde bir azalma olmuştur ve bu hidrolojik yıl nedeniyle rezervuarlara düşük girişlerin meydana gelmesi, ortalamanın altında toplam depolama kayıt ile karakterize edilir unutulmamalıdır”, ya da yağış yok”.

Toplamda 260'dan fazla belediye şiddetli veya aşırı kuraklık durumunda olduğu kabul ediliyor.