Bir açıklamada, Portekiz çevre derneğinin üyesi olduğu Oeko-Institut ve Avrupa İklim Eylem Ağı tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunan Sıfır yeni binalarda güneş panellerinin zorunlu kullanımı, Avrupa Binaların Enerji Performansı Direktifinin mevcut revizyonu kapsamında politika yapıcılar için tartışma kilit noktası olmalıdır.

Rapora göre, “Avrupa Birliği (AB) düzeyinde güneş enerjisinin kullanımı, yeni ve yenilenmiş binalara zorunlu güneş panelleri kurulumu ile mümkün olan en kısa sürede artırılmalıdır”.

Zero'nun bugün aktardığı rapora göre bu yükümlülük, enerji faturalarının düşürülmesine, enerji güvenliğinin artırılmasına ve Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Avrupa Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD) şu anda revize ediliyor ve bu nedenle zorunlu Güneş panelleri, tedbirin 2023 ortalarına kadar kabul edilmesi için politika yapıcılar için önemli bir tartışma noktası olmalıdır” dedi.