Bu PCP tasarısı, son yasama oturumunda - ancak “Sıfır KDV” nin yürürlüğe girmesinden önce - aynı genel çizgide sunulmuştu ve genellikle bu yılın Ocak ayında PS, PSD, Chega ve IL'nin aleyhindeki oylarla ve PCP'den olumlu oylarla reddedildi. BE, PAN ve Livre

.

Bu diplomanın açıklayıcı mutabakatında parti, “'Sıfır KDV' önleminin uygulanmasına rağmen, gerçek şu ki, [gıda ürünlerinin] birçok fiyatının artmaya devam ettiğini” ve “kâr marjını artırmak için savaşın ve yaptırımların etkilerinden fırsatçı bir şekilde yararlanmakla” suçladığını düşünüyor.

“İşçilerin ve insanların satın alma gücünü kaybetmeye devam ettiği bir zamanda, bu muazzam karlar, aynı zamanda fiyatların artmaya devam ettiği, özellikle temel mallara erişimde kamu yararını savunmak için müdahale etme ihtiyacını açıkça göstermektedir”.

Bu bağlamda PCP, “gerçek maliyetlere ve spekülatif olmayan bir marja dayalı olarak her bir ürün için referans fiyatı tanımlayan temel bir gıda sepetine uygulanacak maksimum fiyat rejiminin oluşturulmasını önermektedir. makul gerekçe olmaksızın daha yüksek bir fiyata satışı yasaklamak”.