Protesto, istasyondan çıkan trenlerin içindeki pencerelere birkaç poster dağıtarak dört takıma ayrılan 32 CULS üyesini bir araya getirdi.

Posterler, Sintra Hattında 30 yıldır yeni tren bulunmadığını vurguluyor ve yatırım eksikliğinden kaynaklanan sorunlar olarak “gecikmeler”, “giderek daha az koşullu istasyonlar”, “bozulmuş altyapı”, “barınak eksikliği”, “kir” ve “var olmayan veya kullanılamayan banyo tesisleri” listeliyor.

Lusa ile konuşan CULS'den Miguel Rato, “terk edilen bazı trenlerin yeniden modellenmesi ve kurtarılması” olduğunu, ancak bunun kullanıcıların yaşadığı sorunlar için “yetersiz” olduğunu belirtiyor.

Miguel Rato ayrıca CP'nin komisyon tarafından sunulan sorunlara cevap verecek hiçbir koşul olmadığını söylediğini belirtiyor.

CULS'nin vurguladığı bir diğer sorun, “gece hatlarının yetersiz arzı” ve özellikle hafta sonları, hafta içi vagon sayısının yarısı olma eğiliminde olan ve zaten aşırı kalabalığa yol açan vagon sayısının azalmasıdır.

Sintra hattındaki sorunlar, Miguel Rato'nun görüşüne göre, insanların “toplu taşıma araçlarını alternatif olarak kullanmaktan kaçındığı” anlamına geliyor.