Portekiz, arka arkaya altı gün boyunca yalnızca yenilenebilir enerjiyle çalışarak önemli bir kilometre taşına ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Ülke art arda 149 saat boyunca yenilenebilir kaynaklardan tükettiğinden daha fazla enerji üretti. Portekiz ayrıca 131 saat boyunca doğal gazı tüketmeyi başardı ve bu saatlerin 95'inde İspanya'ya ihracat için yeterli temiz enerji üretti.

Bu başarılar, Portekiz'in enerji arzının güvenliğinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeden yenilenebilir kaynakların aşamalı entegrasyonunda sürdürdüğü sürdürülebilir yolu göstermektedir. Bununla birlikte, Paris Anlaşması'nın iklim hedeflerini 2050 yılına kadar yerine getirmek için, ülkelerin şebekelerini sadece birkaç gün veya hafta boyunca değil, tüm yıl boyunca karbon emisyonlarından uzak tutmaları gerekiyor.


Dünya Ekonomik For umu'na göre: “Portekiz temiz enerji girişimlerinde Avrupalı öncülük ediyor. 2016 yılında ülke, diğer AB ülkelerinin çoğundan üç yıl önce iddialı “2050 yılına kadar net sıfır” hedefini belirledi. Portekiz, son kömür santralini 2021'de, 2030 hedefinin dokuz yıl öncesinde kapattı. Gaz santrallerini 2040 yılına kadar aşamalı olarak kaldırma taahhüdü ile Portekiz, 2045 gibi erken bir tarihte karbon nötrlüğünün yolunu açıyor

.