Die uitvoerende gesag het goedgekeur om die IMI op die minimum limiet van 0.3% te stel, en die gesin IMI, wat verlede jaar ingestel is, toe te pas, wat 'n vaste aftrekking vir die belasting tussen 20 en 70 euro moontlik maak, afhangende van die aantal afhanklikes.

Al die munisipaliteit se fiskale beleidsvoorstelle vir 2024 is eenparig goedgekeur.

Vir die raadslid wat verantwoordelik is vir rekeningkunde en finansies, Miguel Fonseca, is die handhawing van die IMI op die wetlike minimum limiet “'n sosiale maatreël”, in 'n konteks waarin die poging van gesinne toegeneem het, gegewe die “eskalasie” van die Euribor-koers wat weerspieël het in bankkredietpaaiemente.

Wat die IMI betref, voorsien die stadsraad van Coimbra 'n verlaging van tot 30% in die koers wat van toepassing is op die gebied wat geklassifiseer is as Wêrelderfenis van die Mensdom en sy onderskeie beskermingsone, en 'n drievoudige toename in die geval van stedelike geboue wat al meer as 'n jaar vakant is.

Die munisipale toeslag sal op 1.45% bly, en die munisipale koers van wegregte sal ook onveranderd bly op 0.25%.

Daar sal ook geen veranderinge aan die munisipaliteit se veranderlike deelname aan die IRS wees nie, wat op 5% bly.

“Ons sal graag die veranderlike koers verlaag, maar dit sal nie moontlik wees nie,” het Miguel Fonseca, raadslid verkies deur die Juntos Somos Coimbra-koalisie (onder leiding van die PSD), gesê en opgemerk dat hierdie veranderlike deelname 'n geskatte gemiddelde inkomste van 15 miljoen euro verteenwoordig.

Vir PS -raadslid Regina Bento, “dit is die fiskale beleid van die Sosialistiese Party [wat die uitvoerende gesag in die twee vorige terme gelei het]”, wat toon dat dit in ooreenstemming is met “alles wat voorgestel word”.

Die sosialistiese raadslid het ook opgemerk dat die burgemeester van Coimbra, José Manuel Silva, as opposisieraadslid in die vorige termyn, “nie moeg geword het om 'n geleidelike vermindering in fiskale beleid te verkondig nie, wat hy nou nie volg nie.

Die raadslid wat deur die CDU verkies is, Francisco Queirós, was ook van mening dat hy in ooreenstemming was met die “fiskale beleid wat deur die uitvoerende gesag aangebied word”, en beklemtoon dat “plaaslike owerhede nie omelette sonder eiers maak nie”, wat hulpbronne vereis “om te werk”.

Volgens José Manuel Silva verteenwoordig die handhawing van fiskale beleid “'n groot poging van streng raadsbestuur en respek vir die moeilike situasie van baie gesinne, aangesien hoë inflasie 'n baie negatiewe impak op openbare uitgawes gehad het, wat nie met inkomste gepaard gaan nie”.

Volgende jaar “gaan 'n besonder veeleisende jaar wees”, het die burgemeester van Coimbra opgemerk.