In jaar-tot-jaar was die veranderingskoers op 4.4% (5.3% in Desember 2023).

Die aantal bankassesserings was ongeveer 28,9 duisend, wat 'n afname van 2,0% verteenwoordig in vergelyking met die vorige tydperk en 'n toename van 30,8% jaar tot jaar.

Die outonome streek Madeira het die belangrikste toename getoon in vergelyking met die vorige maand (4.0%), met die oorblywende streke wat positiewe veranderinge aangeteken het met die uitsondering van Oeste en Vale do Tejo, wat nul verandering getoon het.

In vergelyking met Januarie 2023 het die mediaanwaarde van waarderings met 4,4% gegroei, met die mees intense variasie wat in die outonome streek Madeira waargeneem is (19.5%) en 'n enkele afname in die Algarve (-0.5%).