Die Nasionale Instituut vir Statistiek (INE) sê dit: “Die jaar-tot-jaar variasie in behuisingshuur per vierkante meter was in Februarie 2024 6,5% (5,9% in die vorige maand)”. Wat ook uitstaan, is dat huise te huur in alle streke duurder geword het, met Lissabon wat die mees intense toename geregistreer het (6,8%)

.

Die styging in die prys van huise te huur op maandelikse basis het vertraag. “Die gemiddelde waarde van behuisingshuur per vierkante meter het 'n maandelikse variasie van 1.0% geregistreer (1.4% in die vorige maand)”, sê INE ook

.

In vergelyking met die vorige maand was dit Lissabon wat die grootste toename in huishure beleef het (1.2%). En daar was “geen streek met 'n negatiewe variasie in die onderskeie gemiddelde waarde van behuisingshuur nie”.